Onsdagar

10.00 – 15.00 Öppen kyrka | Kyrkan är öppen och någon av våra anställda finns på plats.

Välkommen att komma och gå som du vill!

Torsdagar

14.00 – 16.00 Torsdagskul | Samlingar utomhus!

JÄMNA VECKOR 18.00 Bibel, samtal och bön

UDDA VECKOR 19.00 Hemgrupper samlas i Centrumkyrkan

Söndagar

11.00 Gudstjänst, söndagsskola och tweens online

HEMGRUPPER

Vill du ha information om hemgrupper eller vara med i en hemgrupp? Kontakta Daniel eller Barbro.