Varje vecka

Onsdagar

8.30 – 11.00 Mötesplats för barn och föräldrar | Drop-in (ingång från Ängetvägen), fika, babysång

10.00 Bön

Söndagar

11.00 Gudstjänst och söndagsskola

JÄMNA VECKOR

Onsdagar 14.30 – 16.30 Happy Wednesday | Pyssel, spel, fika och en kort andakt. För åk. 3-6 (Ingång från Ängetvägen)

Torsdagar 18.00 Bön

UDDA VECKOR

Hemgrupper