Varje vecka

Onsdagar

10.00 Bön

Torsdagar

8.30 – 11.00 Mötesplats för barn och föräldrar | Drop-in (ingång från Ängetvägen), fika, babysång

Söndagar

11.00 Gudstjänst och söndagsskola

JÄMNA VECKOR

Torsdagar 14.00 Torsdagskul | Pyssel, spel, fika och en kort andakt. För åk. 3-6 (Ingång från Ängetvägen)

Torsdagar 18.00 Bibel, Samtal och Bön | En kväll med undervisning om grunderna i kristen tro, efterföljande samtal och bön. Se månadsblad/kalender för aktuellt tema.

UDDA VECKOR

Hemgrupper