Torsdagar 11.00-17.00 

Lördagar 11.00-14.00 från 7 nov t.o.m. 5 dec 2020

Här säljs kläder, skor, textilier och prylar. Fika också gärna i vår caféhörna!

Ni hittar oss på Bruksvägen 90 i Husum!

Genom att köpa begagnade varor hos oss
-stöder du vårt arbete med människor i nöd
-minskar samtidigt miljöpåverkan genom återanvändning.
Arbetet är ideellt så största delen av vinsten går till behövande. För närvarande går behållningen till flyktingarbete och nödhjälpsarbete via olika organisationer.
Kläder, skor, textilier och prylar tas emot under öppettid.
Av utrymmesskäl tar vi ej emot möbler