Meddelande ang. Gudstjänster

Frid vänner! 

Efter att regeringen beslutat att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer så har vi i församlingsledningen beslutat att vi inte kommer samla till offentlig gudstjänst. 

Kom ihåg att vi fortsätter vara kyrka oavsett var vi är. Du kommer att kunna lyssna till söndagens predikan via hemsidan som vanligt. Vi jobbar också på att hitta en lösning för att kunna utveckla möjligheten att ta del av Gudstjänster på ett ännu bättre sätt framöver.

Vill du ge en gåva kan du göra det via Swish eller via bankgiro. 

 • Swish 123 399 19 16
 • BG 5598-1690

Du kan också skicka dina böneämnen till mig så ber vi för dem på söndag. Hemifrån men ändå tillsammans. 

Önskar er alla Guds frid och en välsignad helg! 

Med vänlig hälsning

Daniel Forsberg 

073-848 05 33

Meddelande från församlingsledningen ang årsmötet m.m.

Utifrån rådande omständigheter och idag gällande restriktioner och uppmaningar,  har styrelsen tagit följande beslut ang. helgen som kommer.

Vi genomför Årsmöte på Lördag  21/3 15.00 som planerat, dock utan servering.
Vi delar nattvard med särkalkar och delar ut oblater. Söndagens gudstjänst utgår för att begränsa samlingar under helgen.

Vi tar del av informationen från Folkhälsomyndigheten och följer deras rekommendationer.  

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Stanna hemma om du under de senaste 14 dagarna varit utomlands. 
 • Stanna hemma om du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har smittats av corona. 
 • Stanna hemma om du har förkylningssymtom, även milda. 
 • Vidta god hygien och tvätta händerna noga
 • Undvika att hälsa genom handskakning, kramar eller kindpussar.
 • Om du tillhör riskgruppen iakttag försiktighet.
 • Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Förändringar kan ske under veckans gång.
Vi ska göra vad vi kan för att så snabbt som möjligt få ut information vid förändringar.

Meddelande från församlingsledningen i Centrumkyrkan Husum

Vi i Centrumkyrkan Husum delar den oro som många känner inför coronaviruset som nu sprids över världen och i Sverige.

Vi sätter vår tillit till att Gud finns med i denna osäkra tid och finner tröst i Jesus ord:

“Jag lämnar frid efter mig, min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga!”

Johannes 14:27

Samtidigt som vi förtröstar på Guds omsorg vill vi ta vårt ansvar för att förebygga smittspridning och vi vill att vår kyrka och mötesplatser ska vara en trygg plats för besökare, frivilligarbetare och anställd personal. Här följer därför några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen. 
GUDSTJÄNSTSERSedan 2020-03-11 har Folkhälsomyndigheten föreslagit till regeringen att begränsa folksamlingar på 500 personer eller mer. Regeringen har meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Det betyder att vi i Centrumkyrkan Husum kommer att fortsätta fira gudstjänst (dock utan kyrkfika) men med tydliga instruktioner till alla besökare att följa de allmänna riktlinjer vi antagit. 

ALLMÄNT

Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter. Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer ger vi i Centrumkyrkan Husum följande råd till personal, alla frivilligarbetare och samtliga besökare till våra olika verksamheter:

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Stanna hemma om du under de senaste 14 dagarna varit utomlands. 
 • Stanna hemma om du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har smittats av corona. 
 • Stanna hemma om du har förkylningssymtom, även milda. 
 • Vidta god hygien och tvätta händerna noga- Undvika att hälsa genom handskakning, kramar eller kindpussar.- Om du tillhör riskgruppen iakttag försiktighet.

Centrumkyrkan Husum följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på krisinformations hemsida. Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, uppdateringar om risknivåer samt följa spridningen i Sverige och globalt.
https://www.krisinformation.se/https://www.folkhalsomyndigheten.se/ (info även på andra språk) 

ÖVRIGA SAMLINGAR

Övriga samlingar fortgår som vanligt, men gör det utifrån den handlingsplan som finns utarbetad med anledning av coronaviruset. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras snabbt om riskläget förändras.

Vi följer utvecklingen kontinuerligt och vi är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.