Påskgudstjänst i Fjällräven center

Påskdagen 2020 får vi vara med om någonting fantastiskt!

Kyrkorna i Örnsköldsviks kommun kommer samman i en ekumenisk Gudstjänst på Fjällräven Arena, för att dela gemenskap i musiken, böner, nattvard och mycket mer som pågår under dagen, som avslutas med en konsert med Gladys del Pilar och Gottfrid Krantz. Vill du delta i den stora Påskkören som sjunger kl 11 under ledning av Jonas Nyström och Erika Sjödin?

Via länken nedan kan du hämta stäminspelningar och texter för att öva hemma som ett komplement till övningarna i din egen kör.

https://sites.google.com/view/arenan2020/l%C3%A5tarkiv?fbclid=IwAR3-E88VICBJw_l3KkmeNjcMVhlkz6MUFmcyIBEx3_Ve5eXbmLvDpcRwK2o